< indietro

 

 

                                         
Poule 1                                 Poule 2    
1,1 COREA   1,1 COREA                       SHUBUKAN 2,1 2,1 SHUMPUNKAN A  
1,2 CUS VERONA A                                 2,2 JISHINKAN B  
1,3 MMK MILANO 2       7 COREA               KODOKAN B 11 MMK CAMUNO 5,2 2,3 SHUBUKAN   
                                         
Poule 3   3,1 FRANCIA A                     KODOKAN B 4        
3,1 ALSER A                                      
3,2 KUMANOKAI A         15 COREA           FRANCIA B 17   KODOKAN B 11,2      
3,3 FRANCIA A                                      
      5,1 JISHINKAN A                       FRANCIA B 4,1 Poule 4    
Poule 5                                 4,1 FRANCIA B  
5,1 JISHINKAN A   6,2 KC CREMONA 8 JISHINKAN A               FRANCIA B 12 CUS VERONA A 1,2 4,2 KUMANOKAI B  
5,2 SUNOUNKAN B                                 4,3 BKK  
5,3 MMK CAMUNO     1 KC CREMONA                   KUMANOKAI A 5        
                                         
      10,2 MMK MILANO 1                       KUMANOKAI A 3,2      
                                         
                                         
              19 COREA       FRANCIA B 20              
                    COREA                    
Poule 7                                 Poule 6    
7,1 SAVONA   7,1 KODOKAN A                       CUS VERONA B 6,1 6,1 KC CREMONA  
7,2 KYUMEIKAN                                 6,2 CUS VERONA B  
7,3 KODOKAN A   2,2 SHUMPUNKAN A 9 KODOKAN A               CUS VERONA B 13 SAVONA 7,2 6,3 KENDO IAIDO BG  
                                         
Poule 9     2 BKK                   SAVONA 6        
9,1 SEISHIKAN BO                                      
9,2 KENSEI RHO   4,2 BKK                       SEISHIKAN BO 9,2      
9,3 DO ACADEMY A         16             CUS VERONA B 18       Poule 8    
              KODOKAN A                     8,1 MMK BORGHETTO  
                                    8,2 ALSER B  
      9,1 DO ACADEMY 1                       ALSER B 8,1 8,3 SEICHUDO  
                                         
      11,1 MUSEIDO 10 MUSEIDO               ALSER B 14     Poule 10    
Poule 11                                 10,1 MMK MILANO 1  
11,1 KODOKAN B     3 MUSEIDO                     DO ACADEMY 2 10,1 10,2 DO ACADEMY 2  
11,2 MUSEIDO                                 10,3    
      8,2 SEI CHU DO